Welkom bij Mijn Velon.

Om lid te worden van Velon, om een registratie- of prolongatieaanvraag te doen of om online te kunnen zoeken in de mediatheek, , vragen we je een persoonlijk account aan te maken. 
We gebruiken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Zie de wachtwoordvereisten elders op deze pagina.

Wachtwoordvereisten

 • Het wachtwoord moet minstens 6 tekens lang zijn.
 • Het wachtwoord mag niet (een deel van) je naam of e-mailadres bevatten.
 • Het wachtwoord moet tekens uit minstens drie van de volgende vijf categorieën bevatten:
  • hoofdletters (A - Z)
  • kleine letters (a - z)
  • cijfers (0 - 9)
  • speciale tekens (! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = ' " ; : [ ] { } | . , < > / \ ? ` ~)
  • Unicode- of Alt-tekens (Alt+0128 of hoger)