Velon Congres

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met de opdracht van de ministers van OCW om het advies van de Onderwijsraad “Ruim baan voor leraren” uit te werken. Over veel onderwerpen is er in de commissie overeenstemming, maar niet over alles. Het is niet gelukt om een voldoende gemeenschappelijke én richtinggevende uitkomst te vinden. Dat heeft er toe geleid dat de commissie haar werkzaamheden voortijdig heeft beëindigd.

 Jan van der Meij (directeur beroepsonderwijs Het Erasmus, lid Velon bestuur) ging hierover in gesprek met Paul Zevenbergen (voorzitter Commissie Onderwijsbevoegdheden) en Marjan Weekhout (rector Twents Carmel College). 

Paul Zevenbergen lichtte toe waar de commissie het over eens is: de vier bekwaamheidsgebieden (Gemeenschappelijke kenmerken beroep van leraar, Ontwikkelingsfase van de leerling, Vakinhoud, Vakdidactiek) en de gemeenschappelijkheid in het leraarsberoep in relatie tot de ontwikkeling van de lerarenopleidingen met het accent op flexibilisering en maatwerk. Over de eenmalige bevoegdheid is geen overeenstemming gevonden. 

Er werden twee vragen aan de deelnemers voorgelegd: de vier bekwaamheidsgebieden zijn een goed idee: hier was 80% het mee eens (165 deelnemers). De reacties op de tweede vragen waren wat meer verdeeld. 64% vindt de eenmalige bevoegdheid zoals voorgesteld door de commissie een goed idee, 29% vindt van niet, 32% heeft geen mening. 

Je kunt het hele gesprek terugkijken via het online programma. De vragen van de deelnemers worden nog beantwoord. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Laat een reactie achter

Om een reactie te plaatsen, moet je inloggen of een account aanmaken, en lid zijn van deze groep.