Mediatheek

Auteur Jeroen Rozendaal, Izaak Dekker
Jaargang 42 (2021)
Nummer 1

De Master Leren en Innoveren (MLI) van Hogeschool Rotterdam leidt leraren werkzaam in het po, vo, so, mbo en hbo op tot voortrekkers van innovatie en professionalisering in de eigen onderwijsinstelling. Onderzoekend vermogen is essentieel om deze voortrekkersrol te vervullen. MLI-lerarenopleiders ervoeren grote niveauverschillen in het onderzoekend vermogen (OZV) van MLI-studenten bij aanvang van de tweejarige masteropleiding. Voor het eerste leerjaar van deze opleiding ontwierpen wij een module die tot doel heeft om deze heterogeniteit te verminderen, OZV verder te ontwikkelen, en MLI-studenten voor te bereiden op het afstudeeronderzoek in jaar twee. In deze module onderzoeken MLI-studenten in welke mate de leerteams binnen de jaargroep functioneren als professionele leergemeenschappen. Hiervoor doorlopen zij gezamenlijk in hoog tempo een volledige onderzoekscyclus en schrijven tezamen een eindrapportage die de MLI-lerarenopleiders formatief beoordelen. In dit praktijkvoorbeeld beschrijven we de uitwerking van onderwijsprincipes onderliggend aan deze module. Vervolgens beschrijven we praktijkervaringen en we besluiten onze bijdrage met praktische ‘lessons learned’.