Mediatheek

Auteur Marco Kragten, Geerte Savenije
Jaargang 42 (2021)
Nummer 1

Het verbeteren van zelfregulerende leerstrategieën (ZRL) van leerlingen is een belangrijk leerdoel in het voortgezet onderwijs. Het vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) van leraren voor het aanleren van ZRL is een relevante factor in de mate waarin expliciet aandacht wordt besteed aan deze strategieën in de klas. Er is echter niet veel bekend over het vertrouwen in eigen kunnen van leraren om dergelijke strategieën aan te leren. Dit artikel presenteert de ontwikkeling van een vragenlijst om dit vertrouwen te meten. Het betreft een multidimensionaal instrument om het vertrouwen in eigen kunnen voor het aanleren van zelfregulerende leerstrategieën te meten bij leraren (in opleiding) in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders. Er wordt onderscheid gemaakt tussen cognitieve, metacognitieve, management- en motivatiestrategieën. Het instrument is getest onder 56 leraren in opleiding, 73 leraren in het voortgezet onderwijs en 81 lerarenopleiders in het hoger onderwijs. De ontwikkeling en eigenschappen van het instrument worden beschreven. Daarnaast wordt het vertrouwen in eigen kunnen voor het aanleren van leerstrategieën van leraren in opleiding, leraren in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders gerapporteerd. De analyse laat zien dat lerarenopleiders op veel subschalen van de vragenlijst significant hoger scoren dan leraren en leraren in opleiding.1