Gevonden artikelen | Opnieuw zoeken

Auteur Gerda Geerdink, Marijke Gommers
Jaargang 42 (2021)
Nummer 2

Op de lerarenopleiding zijn we als docenten – anders dan op andere opleidingen – aan het doen wat we willen dat studenten leren: we onderwijzen hoe je moet onderwijzen. Passend bij die bijzondere taakstelling zijn lerarenopleiders rolmodellen voor hun studenten. De theorie leert dat niet alle lerarenopleiders zich daarvan bewust zijn of weten hoe ze dat het beste kunnen doen. En ook als ze dit wel doen, blijkt het voorbeeldmatig professioneel handelen niet altijd door studenten gezien te worden, zodat die er minder dan gewenst van leren.
Dit gegeven en een hoofdstuk uit de Kennisbasis voor lerarenopleiders van Powell en Swennen (2019) hebben binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) geleid tot de ontwikkeling van een methodiek voor de lerarenopleiding, met als inzet de genoemde tekortkomingen te tackelen.
We hebben een drietrapsinterventie ontwikkeld en geëvalueerd bestaande uit 1) toepassen van expliciet modelen door lerarenopleiders; 2) studenten aansturen op het bewust kijken naar het voorbeeldmatig professioneel handelen van hun lerarenopleiders en 3) lerarenopleiders en studenten een professionele dialoog laten voeren over het pedagogisch–didactisch handelen. Uit de evaluatie van de interventie bleek dat zowel lerarenopleiders als studenten hiervan leren. Lerarenopleiders ervaren dat studenten veel van hun voorbeeldmatig pedadogisch–didactisch handelen niet oppikken als je dat niet extra benadrukt. De interventie maakte dat de lerarenopleiders hun didactische kennis opgefrist hebben. Studenten hebben naar eigen zeggen geleerd over de wijze waarop goede lessen opgebouwd zijn. Als nadeel werd gezien dat extra aandacht voor de wijze van lesgeven ten koste gaat van de inhoud van de les.