Gevonden artikelen | Opnieuw zoeken

Historisch leren denken bekleedt een belangrijke plaats in het geschiedeniscurriculum in Nederland en Vlaanderen. Een recente curriculumvernieuwing in Vlaanderen plaatst historisch denken meer dan ooit centraal in het geschiedenisonderwijs. Dit actieonderzoek probeert inzicht te krijgen in hoe student-leraren geschiedenis hun lessen doelgericht voorbereiden met het oog op historisch denken. Daartoe werden 3 groepen van 3 student-leraren geschiedenis geobserveerd tijdens een lesson study cyclus. Ze doorliepen de cyclus tijdens verschillende stageperiodes gespreid over 2 jaar. Hun leerproces werd ondersteund door middel van scaffolding. Resultaten wijzen er op dat het ambitieus is om student-leraren te leren om doelgericht te werken aan historisch denken. Ondersteuning daarvan kan bijgevolg moeilijk worden afgebouwd. Sommige aspecten van historisch denken bleken wel makkelijker implementeerbaar dan andere, namelijk het werken met bronnen en het aanleren van historische begrippen.