Gevonden artikelen | Opnieuw zoeken

Auteur Rachel Verheijen-Tiemstra
Jaargang 42 (2021)
Nummer 2

In deze recensie beschrijft Rachel Verheijen-Tiemstra het proefschrift van haar collega Nanke Dokter. Het proefschrift handelt over een zeer relevant onderwerp voor het basisonderwijs, namelijk de rol die taal(begrip) speelt bij andere vakken, zoals rekenen. Een belangrijk deel van het proefschrift gaat over de manier waarop de pabo aanstaande leraren basisonderwijs kan voorbereiden op ‘schooltaal-stimulerend gedrag’.