Mediatheek

In dit artikel presenteren we de voorlopige uitkomsten van een zoektocht naar een passende didactiek voor eigentijds opleiden waarbij studenten stuurkracht kunnen ontwikkelen en hun autonomie ondersteund wordt. Hiertoe beschrijven wij onze ervaringen met het eigentijds opleiden van leraren in het LeerLab van de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gedurende twee studiejaren. Het LeerLab is een leeromgeving waarin studenten, lerarenopleiders en schoolopleiders samen werken aan eigentijds opleiden. Wij zien het LeerLab dan ook als een responsieve manier om als lerarenopleiding flexibel in te spelen op vragen vanuit bijvoorbeeld het werkveld. De voorlopige uitkomsten van onze zoektocht zijn vervat in een set opleidingsdidactische ontwerpprincipes die het eigentijds leren van leraren in opleiding kunnen helpen ondersteunen.