Mediatheek

Studenten aan hbo-lerarenopleidingen Nederlands blijken er niet voldoende toe in staat om te redeneren over grammatica. Zo presteren ze niet beter op korte redeneertaken dan vwo 3-leerlingen, terwijl ze in hun latere loopbaan wel geacht worden om op een hoog niveau over grammatica te kunnen redeneren. Dat levert een uitdaging op voor de lerarenopleiding.

In dit artikel bespreken we op basis van recent empirisch onderzoek hoe de lerarenopleiding Nederlands studenten kan afleveren die met voldoende zelfvertrouwen en kennis van zaken grammaticalessen kunnen geven waarin grammaticaal inzicht en redeneervaardigheid centraal staan. In het artikel worden daartoe vier aanbevelingen gedaan voor lerarenopleidingen Nederlands: (1) leg de nadruk op taalkundige (meta)concepten en redeneervaardigheid; (2) verklein de kloof tussen grammaticale inhoud en didactiek; (3) stel van meet af aan studentopvattingen over grammatica ter discussie; (4) laat grammatica wat vaker terugkomen tijdens de lerarenopleiding.