Mediatheek

Auteur Marloes Nijman
Jaargang 43 (2022)
Nummer 3

In dit betoog wordt er gepleit voor meer culturele diversiteit onder leerkrachten in het basisonderwijs. Dit zal ten goede komen aan de leerlingen met een migratieachtergrond alsmede aan de leerlingen met Nederlandse achtergrond. Echter, de aanwas van nieuwe studenten met een migratieachtergrond op de Pabo is klein evenals de leerkrachten met een migratieachtergrond die al werkzaam zijn in het basisonderwijs. De oplossing? Meer aandacht voor het werven van studenten met een migratieachtergrond op de Pabo.