Het beroepsregister bevat op dit moment 1650 geregistreerde lerarenopleiders en is alfabetisch gesorteerd op achternaam. Het register is doorzoekbaar op (deel van) de naam en de werkgever.
Ben jij onlangs geregistreerd of geprolongeerd? Van harte gefeliciteerd!

Naam Werkzaam bij Geregistreerd op Geldig tot
Mevr. Henny Wouters BS De Bron, Beek LB
Kindante
23 feb 2020 15 jul 2024
Mevr. drs. Mirjam Wouters - van Tilburg Hogeschool De Kempel
Pabo
1 jun 2014 15 jul 2023
Mevr. drs. Anneke Wurth Universiteit Leiden (LEI)
ICLON, Eerstegraads Lerarenopleiding
1 jan 2013 15 jul 2026
Dhr. Muzaffer Yanik med Avans Hogeschool
pabo, Breda
5 jul 2019 15 jul 2027
Mevr. Ümmügülsüm Yigit-Polat Johan de Witt Scholengroep, 's-Gravenhage
Hooftskade
16 apr 2021 15 jul 2025
Mevr. Joke Ykema Aeres Hogeschool en acht AOC's 1 dec 2018 15 jul 2027
Dhr. Niels Ypenburg SGM Sint Nicolaas Lyceum, Amsterdam
St Nicolaaslyceum Amsterdam
1 apr 2013 15 jul 2026
Mevr. Zeynep Yüksel Gerrit Komrij College, Winterswijk
Parallelweg
1 jul 2019 15 dec 2027
Mevr. Wouda Zandbergen Hogeschool Inholland
Inholland Pabo Rotterdam
21 jun 2019 15 dec 2027
Mevr. Esther Zanderink Saxion - APO Enschede (academie pedagogiek en onderwijs) 3 jul 2020 15 jul 2024
Mevr. dr. ir. Evelien Zeggelink Praedinius Gymnasium, Groningen 1 mrt 2016 15 jul 2024
Mevr. Janneke Zetzema Piet Hein, Amsterdam
ABSA scholengroep
27 jun 2023 15 jul 2027
Mevr. Nicolette Zieltjes NHL Stenden Hogeschool
Academie VO&MBO
22 mei 2020 15 jul 2024
Mevr. Suzan van der Zijde AWBR (Amsterdam West) 1 aug 2017 15 jul 2026
Dhr. Jan Jaap Zijlstra MSc Viaa (Gereformeerde Hogeschool Zwolle)
pabo
6 mrt 2024 15 jul 2028
Mevr. Roelie Zijlstra Zijlstra Twa Fjilden, Joure
Ambion
13 apr 2021 15 jul 2025
Mevr. Petra van Zijtveld Med Chr. Hogeschool Windesheim - Zwolle 1 dec 2017 15 dec 2025
Mevr. Marit Zomers De Wynwizer, Leeuwarden
aspirant opleidingsschool
6 jul 2021 15 jul 2025
Dhr. Theo van Zon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 1 sep 2017 15 dec 2025
Mevr. Msc. Margo Zuidberg Chr. Hogeschool Windesheim
Beroepsonderwijs
21 jun 2019 15 jul 2027