Het beroepsregister bevat op dit moment 1520 geregistreerde lerarenopleiders. Onderstaande lerarenopleiders zijn de afgelopen 30 dagen opgenomen in het register. Ben jij onlangs geregistreerd of geprolongeerd? Van harte gefeliciteerd! 

Klik hier voor het volledige actuele beroepsregister.

Naam Werkzaam bij Registermutatie Mutatiedatum
Mevr. Alice Veldkamp Universiteit Utrecht (UU)
Freudenthal Instituut
Geprolongeerd 5 dec 2021
Dhr. Drs. Rick Kierkels Fontys Hogescholen Geprolongeerd 5 dec 2021
Dhr. Herald Hofmeijer Med Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding
Geprolongeerd 5 dec 2021
Mevr. Anja Sorber Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland
Geprolongeerd 5 dec 2021
Mevr. Kim de Goffau Hogeschool Inholland Geregistreerd 5 dec 2021
Mevr. Anja Morsink MEd NHL Stenden Hogeschool
lerarenopleiding basisonderwijs
Geprolongeerd 2 dec 2021
Dhr. René Wolbers Hermann Wesselink College, Amstelveen Geprolongeerd 2 dec 2021
Dhr. Walter Geerts NHL Stenden Hogeschool Geprolongeerd 2 dec 2021
Dhr. Drs Gert Stegeman Chr. Hogeschool Windesheim
Domein Bewegen en Educatie
Geprolongeerd 2 dec 2021
Dhr. drs. Eize Stamhuis Viaa (Gereformeerde Hogeschool Zwolle) Geprolongeerd 2 dec 2021
Mevr. Wia Rijpkema MSc Hogeschool van Amsterdam (HvA) Geprolongeerd 2 dec 2021
Mevr. Berber van Dalfsen MSc Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Pabo HvA
Geprolongeerd 2 dec 2021
Dhr. Bart van Duijn Wellantcollege VO
Opleidingsschool SO I GO en Blauw Groene Opleidingsschool Yuverta
Geprolongeerd 2 dec 2021
Dhr. Albert Logtenberg Universiteit Leiden (LEI)
ICLON
Geprolongeerd 2 dec 2021
Mevr. Patricia Hille - van Baekel Atlant Basisonderwijs Geprolongeerd 2 dec 2021
Mevr. Anna Los 7e Montessorischool, Amsterdam
STWT
Geprolongeerd 2 dec 2021
Mevr. Ellen van den Boomen MSc Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Nijmegen
Geprolongeerd 2 dec 2021
Mevr. mr. Susan Kruis BEd Hogeschool van Amsterdam (HvA) Geprolongeerd 2 dec 2021
Mevr. Heleen Vellekoop Chr. Hogeschool Windesheim
School of Education
Geprolongeerd 2 dec 2021
Mevr. Annemarie Verhaagen Lentiz, Vlaardingen
LIFE College Schiedam
Geprolongeerd 2 dec 2021