De trajecten hieronder zijn of worden door verschillende opleidingsaanbieders aangeboden ten behoeve van beroepsregistratie. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder. Velon-BRLO heeft dit aanbod opgenomen in het overzicht, nadat is vastgesteld dat in het traject wordt toegewerkt naar een registratieaanvraag volgens de gestelde criteria.

(Met contactpersoon per opleidingsinstituut)

 • Academische Opleidingsschool Oost Nederland, Wilma Weekenstroo
 • Aeres Hogeschool Wageningen, Hanneke Maassen
 • Christelijke Hogeschool Ede, Roel van Swetselaar
 • Fontys Lerarenopleidingen Tilburg (FLOT), Marielle Daemen
 • Fontys PTH, Nico Blaauwendraat
 • Hogeschool van Amsterdam, Klaas van der Laan
 • Hogeschool Driestar, Peter Ruit
 • Hogeschool Driestar Schoolopleiders, Johan Strijbis
 • Hogeschool Driestar - SAM - Kempel - HAN 2019, Peter Ruit
 • Hogeschool Inholland Amstelveen, Monique Bekker
 • Hogeschool Inholland Den Haag, Jorijn Tragter
 • Hogeschool de Kempel, Hilde Douma
 • Hogeschool Rotterdam (doorlopend), Jacqueline den Draak en Peter Wildschut
 • Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – AOS, Hannah Wielenga
 • Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – ROCMN, Hannah Wielenga
 • Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – Schoolopleiderstraject, Hannah Wielenga
 • Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – Utrechtse Lerarenopleider 2017, Hannah Wielenga
 • Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes – Utrechtse Lerarenopleider 2018, Hannah Wielenga
 • Hogeschool Zeeland, Marjan Glas
 • Marnix Academie - Partners in Opleiding en Ontwikkeling, Annette Schaafsma
 • Meerwegen Scholengroep, Henny de Wit
 • NCOI opleidingen, Loes Rosendaal
 • NHL (doorlopend), Magda Maarleveld
 • Opleidingsschool IN*Oost - HAN, Carla van Rijn
 • Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort, Yvette ten Barge
 • De Nieuwste Pabo, Paul Hennissen
 • Quadraam, Frank Crooijmans
 • Ros Rijnland, Simone Pronk
 • Saxion Pabo Enschede, Edmée Suasso
 • Technische Universiteit Eindhoven, School of Education, Ruurd Taconis
 • Universitaire Lerarenopleiding Tilburg/Tilburg University, Marije van Amelsvoort
 • Universiteit Twente, Jan Zonjee
 • Universiteit Twente - Partnerschap 2 2018-2019, Jan van der Meij
 • Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Fedor de Beer
 • VU Amsterdam Esther van Noort 
 • Wageningen Universiteit, Jolanda Ruisbroek (secr.)
 • Windesheim, Kees van Someren
 • Windesheim Schoolopleiders I, Janny Lensen
 • Windesheim Schoolopleiders II, Peter Borgman