Door het aanvinken gaat u akkoord met deze toestemmingsverklaring en – indien van toepassing – met de voorwaarden voor lidmaatschap van Velon. De voorwaarden voor lidmaatschap vindt u hier.

Door middel van de toestemmingsverklaring geeft u aan de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (Velon) toestemming om uw gegevens te verwerken. Het kan gaan om gegevens over u die door Velon worden geregistreerd of gegevens over u die door Velon worden verstrekt aan anderen.

De toestemming wordt door u gegeven onder de volgende voorwaarden:

  • Uw toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen en/ of organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Velon u opnieuw om toestemming;
  • Velon informeert u over de gegevens die over u worden uitgewisseld en de gegevens die over u worden geregistreerd;
  • U kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming te geven. Velon legt als u daarom vraagt uit wat de gevolgen voor uw lidmaatschap en de door Velon aangeboden diensten en producten zijn als u (voor bepaalde) gegevens of personen en/of organisaties geen toestemming geeft;
  • U mag uw toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van mijn toestemming gevolgen hebben voor uw lidmaatschap en de door Velon aangeboden diensten en producten. Velon zal u hier van geval tot geval over informeren;
  • Als uw gegevens niet (meer) nodig zijn, zal Velon deze gegevens niet langer registreren en zal Velon uw gegevens verwijderen;
  • Uw toestemming is een periode van vijf jaar geldig.

Door u wordt toestemming gegeven om gegevens over u op te nemen in:

  • De Velon leden en geregistreerden administratie;
  • De Velon boekhouding;
  • De door Velon georganiseerde bijeenkomsten, werkgroepen en andere evenementen waarbij je in persoon aanwezig bent;
  • De door Velon aangeboden systemen om diensten en producten uit te voeren;

Gegevens over u mogen worden verstrekt aan:

1.    Partners die de systemen en databases aan Velon beschikbaar stellen

        a.   De gegevens zijn nodig om leden administratie etc. te voeren;

        b.   De Velon boekhouding te voeren;

        c.   De gegevens zijn nodig om toegang te verlenen tot en de uitvoer mogelijk te maken van diensten en producten van Velon.

2.    Drukkerijen

        a.   Voor het uitvoeren van schriftelijke communicatie uitingen.

3.    Congres- en evenementen bureaus en organisatoren

        a.   De gegevens zijn nodig om bijeenkomsten, werkgroepen en andere evenementen waarbij je in persoon aanwezig bent te organiseren.

4.    Systeem leveranciers en IT providers

        a.   De gegevens zijn nodig om diensten en producten uit te voeren.

5.    Opleidingsinstituten en andere organisaties uit het beroeps-veld

        a.   De gegevens zijn nodig om activiteiten in partnership met deze partijen uit te voeren.

U heeft de privacyverklaring gelezen en begrepen zoals deze door Velon op haar website is geplaatst.