Beschrijving

Goed nieuws vanuit het ontwikkelteam: in januari 2024 verschijnt de brochure waarin toe wordt gelicht op welke aspecten de beroepsstandaard wordt herzien en wat dat betekent voor de huidige registratieprocedures. Er ontstaan mooie kansen om registratie voor lerarenopleiders te verbinden aan landelijke en regionale professionaliseringsactiviteiten voor werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders, programmaleiders etc. Met de herziening van de beroepsstandaard is afgestemd op grote vraagstukken waar werkgevers en lerarenopleiders rondom het lerarentekort binnen regio’s voor staan.

Wat gaat er voor jou veranderen bij de herziening van de beroepsstandaard?
Voor contactpersonen en trajectbegeleiders gaat er dus veel veranderen. Maar ook voor lerarenopleiders die al geregistreerd zijn of zich willen laten registreren. Wil jij goed voorbereid zijn op deze veranderingen meld je dan aan voor de webinar: 'Focus op professie' op 26 januari 2024  van 10.30-12 uur. Samen kunnen we de ingezette koers op de wijzigingen nog verder aanscherpen.

Gratis