Beschrijving

Kansen(on)gelijkheid: de rol van verwachtingen
De verwachtingen die leraren hebben over hun leerlingen kunnen zowel een positief als een negatief effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Hetzelfde geldt voor de verwachtingen die je als lerarenopleider hebt van je studenten. Verwachtingen worden beïnvloed door achtergrondkenmerken van de leerling of student, zoals hun sociaaleconomische status, culturele achtergrond of een diagnostisch label als dyslexie of ASS. (Impliciete) bias over sociale groepen werkt door in het beeld dat gevormd wordt over een individu dat tot die groep behoort. Er is veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop verwachtingen gevormd en gecommuniceerd worden. Ook weten we veel over onderwijs vanuit hoge verwachtingen, gericht op positieve effecten op álle leerlingen of studenten. Deze kennis is vertaald naar zes praktische aanbevelingen in de leidraad ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ van het NRO. In twee werksessies gaan lector Linda van den Bergh (Fontys) en senior onderzoeker Marijke van Vijfeijken (HAN) met lerarenopleiders in op de inhoud van de leidraad en de wijze waarop de leidraad gebuikt kan worden in het curriculum. Tussen de twee werksessies in gaan de deelnemers zelf aan de slag met de kennis over onderwijs vanuit hoge verwachtingen.

Wanneer: 13 januari en 10 maart 2023, 14.00 – 16.30 uur
Waar: de Alchemist Utrecht (20 min. van CS Utrecht, bushalte voor de deur, gratis parkeren)
Kosten: deze werksessies worden aangeboden door het NRO en Velon

Als je geen lid bent van Velon, kun je je aanmelden voor deze werksessies. Je bent dan gelijk lid van Velon voor 2023.

€ 90,00