Beschrijving

Op 14 en 16 juni 2023 organiseert Velon 2 online bijeenkomsten voor beoordelaars die betrokken zijn bij het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO).

Om jaarlijks als beoordelaar benoemd te kunnen worden door de registercommissie is het van belang om actief gebruik te maken van de bijeenkomsten voor beoordelaars. Met bijeenkomsten in Utrecht is dat niet altijd eenvoudig. We hebben dan ook in juni twee online-bijeenkomsten gepland.

In het kader van de herziening van BRLO wordt het geven van ontwikkelingsgerichte feedback steeds belangrijker. De aanzet daarvoor is voorbereid door Lidewij Katwijk en Geke Schuurman en zal door Paul Hennissen en Wilma Weekenstroo in de volgende bijeenkomst voortgezet worden.

Zet de tijden voor deze komende online-bijeenkomsten daarvoor alvast in jouw agenda:
14 juni 2023 van drie tot vijf
16 juni 2023 van tien tot twaalf

We blijven ons dus doorontwikkelen en willen vanuit gezamenlijkheid succescriteria opstellen voor het geven van ontwikkelingsgerichte feedback bij het beoordelen van een registratieaanvraag.

Gratis