Beschrijving

Deze webinar wordt tweemaal gegeven, op 3 oktober (15.30-17.00 uur) en 28 november 2023 (13.00-14.30 uur). Via dit formulier schrijf je je in voor 28 november 2023.

In vogelvlucht gaan we met de deelnemers in op de bedoelingen van de herziening van de huidige registratieprocedures. Daarmee is iedere deelnemer op de hoogte over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor zijn eigen professionele ontwikkeling en de organisatie of het partnerschap waarin hij werkzaam is.

Na deze verkenning focussen we ons op het beroepsbeeld en de betekenis daarvan voor de expert-lerarenopleider.
We gaan aan de slag met de volgende vragen.

  1. Wanneer spreken we over een expert-lerarenopleider?
  2. Wat is de meerwaarde van het erkennen van expert-lerarenopleiders voor jouw organisatie en de regio?

Met de input vanuit deze webinar scherpen we de eerste contouren voor de expert-lerarenopleider aan. De opbrengst daarvan delen we op de Velon-studiedag.

De link die nodig is om via Microsoft Teams deel te nemen ontvang je een dag van tevoren.

Voorbereiding

Een erkende expert-lerarenopleider draagt niet alleen binnen zijn organisatie bij aan de kwaliteit van leren bij (aanstaande) leraren en collega’s, hij draagt ook bij aan regionale of landelijke ontwikkelingen rondom het (opleidings)onderwijs.

  • Noteer voor jezelf welke kennis en/of vaardigheden deze expert-lerarenopleider in huis moet hebben, terwijl je dat niet mag verwachten van een vakbekwame of startbekwame lerarenopleider.
  • Is het nodig om actuele expertise te hebben over actuele thema’s? Indien ja, noem drie actuele thema’s waarop expertise nodig is voordat je jezelf.

Gratis

5 van 15 beschikbaar