Welkom bij Mijn Velon

Om lid te worden van Velon, een registratie- of prolongatieaanvraag te doen of online te kunnen zoeken in de mediatheek, vragen we je een persoonlijk account aan te maken. 

Als je onderstaande gegevens hebt ingevuld, ontvang je een e-mail om je account te bevestigen.

We gebruiken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving.

Let op: bij een wijziging van je e-mailadres hoef je geen nieuw account aan te maken; je kunt je e-mailadres zelf in je Velon-account wijzigen.

Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Velon-leden die een account hebben aangemaakt op de Velon-website, ontvangen bij een nieuwe uitgave van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders automatisch een e-mail met een link naar de nieuwste artikelen. Accounthouders die géén lid zijn van Velon hebben kosteloos toegang tot de uitgaven van het Tijdschrift ouder dan 6 maanden.

Wachtwoordvereisten

 • Het wachtwoord moet minstens 6 tekens lang zijn.
 • Het wachtwoord mag niet (een deel van) je naam of e-mailadres bevatten.
 • Het wachtwoord moet tekens uit minstens drie van de volgende vijf categorieën bevatten:
  • hoofdletters (A - Z)
  • kleine letters (a - z)
  • cijfers (0 - 9)
  • speciale tekens (! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = ' " ; : [ ] { } | . , < > / \ ? ` ~)
  • Unicode- of Alt-tekens (Alt+0128 of hoger)